Thư trung thu

Trung thu trăng sáng như gương,
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng.
Sau đây Bác viết mấy dòng,
Hỏi thăm các cháu tỏ lòng nhớ thương.

Thư Trung thu, 1951
Hồ Chí Minh toàn tập

thư trung thu